โครงสร้างองค์กร
 
 
นายวิษณุ ใคร่กระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0967710852
 
นายนพรัตน์ ขันธิโชติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0611567008
 
นางสาวรจนา คำมะภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.0960513969
 
นายธนาภรณ์ เดชชัยศักดิ์
คนงาน โทร.0935529996
 
นายนัฐพงษ์ เงินพลับพลา
คนงาน โทร.0945181601
 
นายวรวุฒิ งบกระโทก
คนงาน โทร.0611032674
 
นายสมหวัง ชันกระโทก
คนงาน โทร.0902979859
 
-ว่าง -ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
-ว่าง- -ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology