นายกวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนตำบลทุ่งอรุณ ด้วยการออกกำลังกายสร้างสุข ด้วยการเต้นบาสโลป และวิ่งเพื่อสุขภาพ ปีที่ 6 ณ รพ.สต.หนองปรึก

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-09-2022 14:59:33


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology