อบต.ทุ่งอรุณ จัดตั้งสถานที่กักตัว (Local Quarantine) และศูนย์พักคอย (Community Isolution)

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 อบต.ทุ่งอรุณ จัดตั้งสถานที่กักตัว (Local Quarantine) และศูนย์พักคอย (Community Isolution) เพื่อกักตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

และกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ใช้ไปสัมผัสกับคนในชุมชน

อัพเดทเมื่อ : 22-05-2022 15:47:45


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology