โครงการสำรวจสัตว์เลี้ยงและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ได้จัดทำโครงการสำรวจสัตว์เลี้ยงและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ

โดยการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว

อัพเดทเมื่อ : 22-05-2022 15:35:58


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology