กิจกรรมการทำความสะอาดเครื่องเด็กเล่น ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ครู และเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งอรุณร้วมกันทำความสะอาดเครื่องเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ เพื่อรองรับการเปิดเทอมในวันที่ 17 พฤษภาคนี้

อัพเดทเมื่อ : 22-05-2022 15:29:34


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology