โครงการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ปี 2565

ในวันที่ 21-22 มกราคม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ นำโดย นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ

เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งอรุณ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน สร้างเสริมค่านิยมในองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต

อัพเดทเมื่อ : 29-04-2022 13:31:46


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology