นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ คณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกองค์กร ประจำปี 2565

ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต. ร่วมจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย พร้อมกันนี้

ทั้งหมดร่วมประกาศเจตนารมณ์สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น สร้างจิตสำนึกองค์กร ประจำปี 2565

อัพเดทเมื่อ : 28-04-2022 23:33:41


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology