โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และผู้นำท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

อัพเดทเมื่อ : 11-04-2013 15:56:12


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology