นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายอภิชา เลิศพชรกมล สส.เขต9 นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อำเภอโชคชัย นายอำเภอโชคชัย นายก อบต.ทุ่งอรุณ ส.อบต.ทุ่งอรุณ พนักงานและพนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมพิธีเปิดถนน

Type Text Here.นางยลดา หวังศุภกิจโกศล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วย นายอภิชา  เลิศพชรกมล สส.เขต9, นายซ้าย  ผลกระโทก  ส.อบจ.อำเภอโชคชัย, นายอำเภอโชคชัย, นายก อบต.ทุ่งอรุณ, ส.อบต.ทุ่งอรุณ, พนักงานและพนักงานจ้าง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน , อสม. ร่วมพิธีเปิดถนน โครงการถนน (อบจ.นม.07306) แยกทางหลวง 2017 - บ้านหนองทองคำ  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา    ในวันที่ 24 มีนาคม 2565

อัพเดทเมื่อ : 27-03-2022 14:19:08


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology