นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้ยากไร้

Type Text Here.วันที่ 21 มีนาคม 2565 วลา 13.30 นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้ยากไร้ บ้านสะแกกอง รายนางใบ ผึ่งสำโรง

อัพเดทเมื่อ : 27-03-2022 13:30:13


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology