กิจกรรมร้องเพลงชาติ พร้อมแสดงเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควาโปร่งใสของหน่วยงาน

นายพิสิษฐ์   พงศ์พัชรพร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ พร้อมแสดงเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และความโปร่งใสของหน่วยงาน

อัพเดทเมื่อ : 14-05-2021 00:50:12


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology