นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ คณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาฯร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 08-07-2019 20:43:16


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology