โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนตำบลทุ่งอรุณ ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนตำบลทุ่งอรุณ
ประจำปีงบประมาณ 2558
ระหว่างวันที่  28-30  พฤษภาคม  2558
ณ  อบต.ทุ่งอรุณ , จังหวัดระยอง 

อัพเดทเมื่อ : 11-11-2015 20:44:07


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology