โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม) และผู้นำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม) และผู้นำท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2558
ระหว่างวันที่  26-28  มีนาคม  2558
ณ  อบต.ทุ่งอรุณ, จังหวัดจันทบุรี 

อัพเดทเมื่อ : 11-11-2015 20:38:55


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology