โครงการฝึกอบรม ทัศนศึกษา ดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นำท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

โครงการฝึกอบรม  ทัศนศึกษา  ดูงาน  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.
และผู้นำท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ประจำปีงบประมาณ 2558
ระหว่างวันที่   29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
ณ  อบต.ทุ่งอรุณ, จังหวัดเพชรบูรณ์

อัพเดทเมื่อ : 11-11-2015 20:29:38


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology