โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้แก่บุคลากรผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นำท้องถิ่นของ อบต.ทุ่งอรุณ ประจำปีงบประมาณ 2557

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 26-08-2014 16:46:35


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology