การประชุมวางแผนการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

1.ประเด็นในการมีส่วนร่วม วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดงานกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการจัดงานร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

2.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/และผู้นำชุมชนในพื้นที่อบต.ทุ่งอรุณ จำนวน 60 คน

3.ผลจากการมีส่วนร่วมทำให้หน่วยงานรับทราบความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในส่วนของประชาชนที่ได้มีโอกาสร่วมกันและ

ผู้นำได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการจัดงานที่ตรงกัน

4.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงการพดำเนิน ผลที่ได้รับจากการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นทำให้หน่วยงานได้เห็นถึงความกระตือรือร้นของผู้นำชุมชน

และนำไปสู่การพัฒนาการจัดทำและวางแผนการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ต่อไป

 

อัพเดทเมื่อ : 19-03-2024 10:06:25


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology