พิธีปักเขตวิสุงคามสีมาวัดบ้านทุ่งอรุณ ร่วมด้วยสำนักพระพุทธศสนา จังหวัดนครราชสีมา

วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคาม 2567 เวลา 08.30 น.

นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ นายกองค์บริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณและคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/รพ.สต.หนองปรึก/

หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนและคณะสงฆ์ทุกตำบลในอำเภอโชคชัยทุกวัด เข้าร่วมงานพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาวัดบ้านทุ่งอรุณ ร่วมด้วยสำนักพระพุทธศสนา จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายพิเศษศักดิ์ ศรีลำใย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการอ่านตราตั้งจากสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดนครราชสีมา

ณ วัดทุ่งอรุณ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 12-03-2024 14:14:00


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology