ลงพื้นที่บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตรวจการทำถนนตกแต่งขอบทางของโรงโม่หินศิลาทุ่งอรุณ

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

นายไวพจ ชุ่มกระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ นายประจวบ วัฒนคงสุข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

และนางศศิรัตน์ จักรกระโทก สมาชิกสภา อบต.ทุ่งอรุณ ลงพื้นที่บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตรวจการทำถนนตกแต่งขอบทางของโรงโม่หินศิลาทุ่งอรุณ 

อัพเดทเมื่อ : 12-03-2024 14:06:06


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology