วันสำคัญของชาติไทย พ.ศ.2567 เพื่อน้อมระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.

นายวิระชาต จิตพิทักษ์เลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/

รพ.สต.หนองปรึก อสม/องค์เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตรอาสาพัฒนา ร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่วัด เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย พ.ศ.2567

เพื่อน้อมระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

โดยมี นายพิเศษศักดิ์ ศรีลำใย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ ณ วัดบ้านปอพราน

อัพเดทเมื่อ : 12-03-2024 14:00:41


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology