ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเกตุ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ พร้อมคณะผู้บริหาร

นายชัยณรงค์ ชุปกระโทก ประธานสภา อบต.ทุ่งอรุณ นายสมิงห์ จริงกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 นายสุนทร จันทา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17

และนายพรมมา เอิบผักแว่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 7,147,000 บาท

ขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายซ้าย ผลกระโทก สมาชิกสภา อบจ. นครราชสีมา

ที่กรุณาจัดสรรงบประมาณมาให้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจร

 

อัพเดทเมื่อ : 12-03-2024 13:50:48


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology