โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ทุ่งอรุณเกมส์ ครั้งที่ 15" ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ทุ่งอรุณเกมส์ ครั้งที่15"  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2556 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

ตำบลทุ่งอรุณ  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 16-04-2013 16:45:51


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology