โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีคนทุ่งอรุณ ครั้งที่ 7

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีคนทุ่งอรุณ ครั้งที่ 7

ที่ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมา 7ปี ร่วมกับ รพ.สต.หนองปรึก ให้กลุ่มเสี่ยงได้เป็นแบบอย่างของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด

ที่เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทยในชุมชน ได้มีการจัดกิจกรรม ประกวดเมนูสุขภาพ ของประชาชนในชุมชน การแสดงจากชมรมบาสโสปตำบลทุ่งอรุณ ภายในงานเปิดให้ชุมชนต่างๆนำของที่มีในชุมชน

มาขายตามวิถีคนทุ่งอรุณ และมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคีการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

อัพเดทเมื่อ : 23-05-2023 11:07:06


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology