โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการประเพณีสงกรานต์  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 9 เมษายน  2556

ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

ตำบลทุ่งอรุณ  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 11-04-2013 17:39:46


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology