การลงนาม MOU 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา และ สจ.ซ้าย ผลกระโทก ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนาม MOU 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

โดยมีท่านนายกวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ นายเทพบัญชา ทรายกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 และนางบังอร ชาติกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ลงนามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายบ้านปอพราน - บ้านหัวสะพาน งบประมาณ 9,995,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้างจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ ค่ะ

อัพเดทเมื่อ : 18-01-2023 15:44:31


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology