โครงการเสริมสร้างความจงรกภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ พร้อมคณะท่านผู้บริหาร ท่านปลัดและท่านรองปลัด

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ณ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ตำบลท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 09-12-2022 12:46:45


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology