โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ โทร. 094-5655249


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology