โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดตั้งเป็นเทศบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่่งอรุณได้จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลทุ่งอรุณ ผลการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลทุ่งอรุณ

อัพเดทเมื่อ : 19-11-2018 09:52:48


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology